słowa tranzytowe (przejściówki)

Aby poprawić swoje umiejętności językowe trzeba upewnić się, że Twoje wyrażenia są sensowne, że całość trzyma się razem tzn. że różne elementy składowe wypowiedzi są połączone w sposób płynny. Te przejścia robi się za pomocą tranzytowych słów i zwrotów, które pomagają  realizować ideę płynności, wskazują na chociażby przesunięcia lub kontrast, a także podsumować wnioski. Zobacz poniższą listę słów, aby znaleźć te, które będą najlepiej komponować się z koncepcją Twojej wypowiedzi. 


 przejścia logiczne

Logiczne przejścia składają się ze słów lub fraz, które przekazują "logiczne intencje", to znaczy pokazują one logiczne połączenie między dwoma zamysłami. Ponieważ istnieje kilka możliwych logicznych połączeń (takich jak czas, przeznaczenie, kontrast), mamy kilka kategorii przejść logicznych. Poniższa tabela zawiera wiele z tych przejść, ułożonych według kategorii i wymienia te łagodniejsze jak i mocniejsze. (Zauważ, że istnieje wielorakie zastosowanie tych słów, w zależności od kategorii w której zostały użyte.) Niektóre wskazówki dotyczące stosowania:

  • przejścia stają się mocniejsze, gdy występują jako pierwsze słowo w zdaniu, łagodniejsza, gdy są przesunięte o kilka słów
  • trzymaj tę listę "pod ręką" podczas pisania, a potrzebne słowa przyjdą automatycznie 
Ta kwestia została już omówiona w lekcji 18. - zdania z klauzulami współrzędnymi i podrzędnymi. Ponadto trzeba pamiętać słówka z tabeli w  lekcji 11. - przysłówki, idiomy.

Tutaj możesz zobaczyć najczęściej używane słowa i frazy przejściowe. Przed zastosowaniem konkretnego zwrotu z tej tablicy, upewnij się, że dokładnie rozumiesz jego znaczenie i zastosowanie, następnie  spróbuj przetłumaczyć wszystkie słowa, z których składa się dana fraza łącząca:

 dodanie 
i  i
  albo  ili
  (a)ni ...(a)ni ...
 ni ... ni ... 
  
 ponadto, co więcej, dodatkowo 
 navyše 
   jeszcze
 ještie (przys.)
   także, również
 takože
   oprócz  kromie (przys.)
   znowu, ponownie  iznovo (przys.)
   po pierwsze, w pierwszej kolejności
 izp'rva, v p'rvih
   po drugie, następnie  v vtorih
   po trzecie  v tretih
   na zakonczenie, na koniec, kończąc  nakonec (przys.)
   następnie, dalej  daleje (przys.)
  ostatecznie  posledno (przys.)
 czas  podczas; w czasie, gdy  kogda (adv.)
   po, potem  potom (przys.), posle (przyim. D)
   podczas, w ciagu  v tečeniji ... D
   nzstępnie, dalej  daleje (przys.)
   natychmiast, niezwłocznie  sejčasno (przys.), neposredno (przys.
   teraz  sejčas (przys.), nynie (przys.)
   później  pozdnieje (przys.)
   wcześniej  ranieje (przys.)
  wkrótce  skoro (przy.)
   czasem, czasami  niekolikokrat (przys.)
   następująco  sledujuč (przys.)
   nigdy  nikogda (przys.)
   zawsze  vsegda (przys.)
   niekiedy, ilekroć  niekogda (przys.)
   jednokrotnie, raz  jedin raz (przys.)
  jednocześnie  jednočasno (przys.) s ... N
  postępująco  postupno (przys.) ot ... D
miejsce  tu, tam  tu, tudie, tamo (przys.)
   za, poza  za (przyim. D)
   gdzieś
 niekdie, niekamo (przys.)
   w ślad za ..., obok
 sled (przyim. D), susedno (przys.) s ... N
   blizko, w pobliżu  bliz (przyim. D)
   naprzeciw
 protiv (przyim. C)
   nad  nad (przyim. B, N)
   pod  pod (przyim. B, N)
 przykład 
ukazując
 ukazajuč (przys.) ... B
   na przykład  naprimier (przys.)
   specyficznie  specifično (przys.ot ... D
   e.g.=exempli gratia=np.  napr.
 porównanie  tak (samo) jak  rovno s ... N, rovno jako ... M
   podobnie jak  podobno ot ... D
   podobnie (do)  podobno (przys.)
przeciwstawienie  ale  no
   jednakże  ali
   w odróżnieniu od
 na razliku ot ... D
   z drugiej strony
 iz drugej strany ... D
   mimo, mimo to  obače
   vice versa, na odwrót, odwrotnie  povratno (przys.) ot ... D
 wyjaśnienie  tak zwany  tako riečeno
   i.e. = id est = to jest
 to jest
   innymi słowy  drugimi slovami
   dla wyjaśnienia
 na objasnienije ... G
   tak więc, stąd  ubo
 przyczyna  ponieważ, bo  zatože
   od  ot (przyim. D)
   z powodu  radi (przyim. D)
   załóżmy, że  predpokladajme, že ... M
   z przyczyny
 po pričinie ... D
 skutek tak więc, stąd  ubo
   w konsekwencji, w wyniku  sled (przyim. D)
   zgodnie z ...  rovno s ... N
   w wyniku, w rezultacie
 v rezultatu ... D
 cel  aby, niech
 da, da by
   w zamyśle, w celu
 v smyslu ... D
 kwalifikacja  prawie, blisko, niedaleko  bliz (przyim. D), nemalo (przys.)
   nigdy  nikogda (przys.)
   zawsze  vsegda (przys.)
   być może  možno (przys.)
   prawdopodobnie  pravdiepodobno (adv.)
   często  često (przys.), frekventirano (przys.) 
   choć, chociaż  hotj (przys.)
 wzmocnienie  rzeczywiście, ależ tak
 ej
   oczywiście, jasne
 jasno (przys.)
   bez wątpienia, niewątpliwie
 bezsumno (przys.)
   tak
 da
   oczywiście, owszem, proszę bardzo
 v vsih značenijah ... D
   istotnie  istino (przys.)
 uprawdopodobnienie  wiarygodnie
 uvierieno (przys.)
   to prawda, że ...
 pravda jest, že ...
   oczywiście, jasne
 jasno (przys.)
   oczywiście  očevidno (adv.)
 podsumowanie  razem, sumarycznie 
 vkupie (adv.)
   krótko, w skrócie
 kratko (przys.)
  do rozwiązania, aby rozwiązać
 na razrešenije ... D
 wnioskowanie  konkludując, na zakończenie  na zaključenije ... D
   kończąc, na koniec  nakonec (przys.)


przejścia myślowe

Przejścia myślowe składają się ze słów, które pomagają utrzymać ciągłość myśli od jednego zdania lub akapitu do następnego. Przejścia myślowe są tworzone przy użyciu następujących technik:


zaimki

Rzeczownik zastąp zaimkiem osobowym w celu kontynuowania tego samego podmiotu i zaimkiem dzierżawczym, aby ukazać coś związanego z tymże podmiotem. Zobacz lekcję 7. dla większej liczby szczegółów..


Fido spi. On jest dobry pes. Jego dom jest pod jablonjej.
Fido śpi. On jest dobrym psem. Jego dom jest pod jabłonią.

Zaimki osobowe to: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni.
Zaimki dzierżawcze i dopełniacze utworzone od nich: on, ona, ono, onijego, jej, jego, jih.

powtarzanie słów kluczowych


Powtarzaj słowa, które sa przedmiotem rozmowy. 

Praga imaje mnogo istoričnih pametnikov. Tuti pametniky sut stare domy, mosty, theatra i hramy. Najstarejšy pražsky pametnik jest iz romanskej ery.
Praga ma wiele historycznych zabytków. Te zabytki to stare domy, mosty, teatry,  muzea i świątynie. Najstarszy praski zabytek pochodzi z okresu romańskiego.


synonimy

Synonim to słowo, które ma prawie taki samo znaczenie jak inne słowo. Jest to bardzo ważne dla komunikacji w języku nowosłowiańskim. Korzystanie z synonimów pomoże Ci przekonać się, że współrozmówca rozumie, co do niego mówisz.

Vaše auto jest liepe. No myslim, že taky voz je mnogo skupy.
Pańskie (Wasze) auto jest ładne. Ale myslę, że taki wóz jest bardzo drogi. 


zaimki wskazujące


Użyj zaimków wskazujących w celu odniesienia się do czegoś, co już istnieje w poprzedniej klauzuli. Zaimki wskazujące to: toj, ta, to i ich pochodne: tutoj, tamtoj, ... . Zobacz lekcję 3., aby przypomnieć sobie więcej szczegółów

Moj brat imaje veliky dom. Jako stary jest toj dom?
Mój brat ma duży dom. Ile lat ma ten dom?


This page is assembled from the text of Robert Harris and the Writing Center, University of Wysconsin - Madison applied to the Neoslavonic language.
Comments