lekcje‎ > ‎

przegląd


used abbreviations and acronyms

 zd.  zdanie
 klauzula  jakiś zapis, zdanie 
 podm.  podmiot
 przed.  przedmiot
 przys.  przysłowek
 lp.  liczba pojedyncza
 lm.  liczba mnoga
 lpodw.  liczpa podwójna
 m.  rodzaj męski
 ż.  rodzaj żeński
 n.  rodzaj nijaki
 rzecz.  rzeczownik
 M  mianownik
 D  dopełniacz
 C  celownik
 B  biernik
 W  wołacz
 M   miejscownik
 N  narzędnik
 1.  1 osoba
 2.  2 osoba
 3.  3 osoba
 przym.  przymiotnik
 zaim.  zaimek
 licz.  liczebnik
 os.  osoba
 ozn.  zdanie oznajmujące
 pyt.  zdanie pytające
 wzg.  względny
 nieokr.  nieokreślony
 cz.  czasownik
 bez.  bezokolicznik
 rozk.  tryb rozkazujący
 ter.  czas teraźniejszy
 przesz.  czas przeszły
 przysz.  czas przyszły
 dok.  dokonany
 niedok.  niedokonany
 przys.  przysłówek
 przyim.  przyimek
 kon.  koniugacja
 part. partykuła
 przed.  przedrostek
 przyr.  przyrostek
 wykrz.  wykrzyknik
Comments