lekcje‎ > ‎

5. czasowniki być, mieć

Proszę nauczyć się uważnie form czasu teraźniejszego czasowika byti = być i odpowiednich zaimków osobowych:

 ja jestem 
 (ja
jesm 
 my jesteśmy 
 (my
jesme 
 ty jesteś 
 (ty
jesi 
 wy jesteście 
(vy
jeste 
 on, ona, ono jest 
 (on, ona, ono
jest 
          oni są 
 (oni
sut 


I podobnie form czasownika imati = mieć:

 ja mam 
 (ja
imaju 
 my mamy 
 (my
imajeme 
 ty masz 
 (ty
imaješ 
 wy macie 
(vy
imajete 
 on, ona, ono ma 
 (on, ona, ono
imaje 
         oni mają
 (oni
imajut 

wiedz, że
 1. Jest jeszcze jeden zaimek osobowy dla "ja", az. Wywodzi się on z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i ciągle jest używany w języku słoweńskim (jaz), bułgarskim (az) i Macedońskim (jas). W nowosłowiańskim preferujemy użycie ja, ponieważ jest używany w większości współczesnych języków słowiańskich.

 2. Jest też krótka forma "on, ona, ono jest", je = jest Ta krótka forma nadaje się do wykorzystania podczas tworzenia formy czasownika złożonego  (np. w czasie przeszłym złożonym).

 3. Zachodnie i południowe języki słowiańskie zazwyczaj nie używają zaimków osobowych z czasownikami. Pełna informacja o osobach zawarta jest w końcówkach czasownika Zaimek osobowy jest używany tylko w przypadku wystąpienia szczególnej potrzeby, aby podkreślić osobę Z tego powodu w normalnych sytuacjach, używamy czasowników bez zaimków osobowych.

  Przykład: imajeme = (my) mamy, my imajeme = my osobiście mamy
  .

zastosowanie czasowników być i mieć

 1. Równoważność albo relacja dwóch podmiotów "jest ..." wyrażana jest przez czasownik byti + mianownik.

  Przykład: Pes jest životno. Pies jest zwierzę M (pol. zwierzęciem N). Moj prijatel jest dobry. Mój przyjaciel M jest dobry M.


 2. Zawód i inny opis jakiegoś stanu jest wyrażany przez  byti + narzędnik.

  Przykład: Moj prijatel jest učiteljem. Mój przyjaciel jest nauczycielem N.


 3. Własność, posiadanie czegoś ("relacja ma ...") jest wyrażana przez imati + biernik.

  Przykład: Moj prijatel imaje psa.  Mój przyjaciel M ma psa N.


 4. Należenie do kogoś (odwrócone "ma... - należy do ...") jest wyrażane przez byti + dopełniacz.

  Przykład: Tutoj pes jest mojego prijatela. Ten pies M jest (należy do...) mojego przyjaciela D
Zauważ, że (jak pokazano w punktach 3 i 4), że czasownik byti jest jakby odwróconym wariantem czasownika imati. Z tego powodu (między innymi) czasownik imati nie ma swojej  wersji biernej ("jest imany" nie istnieje), ponieważ wyraża się czasownikiem byti i vice versa.

Comments