lekcje‎ > ‎

11. przysłówki, idiomy

Przysłówki to słowa rozszerzające znaczenie jakiegoś odpowiedniego czasownika lub przymiotnika. Przysłówki są nieodmienne.

 1. Przysłówki utworzone regularnie od przymiotników mają zakończenia -o (albo -e po spółgłoskach č, š, ž).

  przykład:

  mnogy
  (liczny, mnogi, przym.→ mnogo (mnogo, licznie, wiele, przys.)
  dobry (dobry, przym.→ dobro (dobrze, przys.)
  maly (mały, przym.→ malo (mało, przys.)
  novy (nowy przym.→ novo (na nowo, od nowa, przys .)
  priemy (prosty przym.→ priemo (prosto przys .)
  povratny powrotny przym.→ povratno (powrotnie, z powrotem przys.)
  levy (lewy przym.→ levo (na lewo przys .)
  desny (prawy (strona) przym.→ desno (na prawo przys.)
  pravy (prawy, sprawiedliwy  przym.→ pravo (sprawiedliwie przys.)
  krivy (krzywy przym.→ krivo (krzywo, przys.)
  sviežy (świeży przym.→ svieže (świeżo przys.)


 2. Przymiotniki -sky, ... dają przysłówek -ski.

  przykład:

  novosloviensky (nowosłowiański, przym.→ novoslovienski (po nowosłowiańsku, przys.) Uwaga! Wymowa taka sama!
  englijsky (angielski, przym.→ englijski (po angielsku, przys.)


zaimki przysłowne

Niektóre przysłówki tworzone są od rzeczowników (w niektórych przypadkach) oraz opcjonalnie z przyimkami lub zaimkami. Taka struktura jest następnie zapisywana razem jako jedno słowo i zachowuje się jak jedno słowo. Są to na przykład:

 vkupie  
 v kupie (Msc
 razem  (oryginalnie: w kupie, w grupie; por. "Kupą mości panowie..., trzymać coś w kupie, zebrać się do kupy itd")
 izjutra  iz jitra (D)
 jutro ( oryginalnie : z rana)
 gorie  gorie (Msc
 u góry, w górze, w górę, do góry ( oryginalnie : góra w miejscowniku)
 dolu  dolu ( Msc )
 w dół, na dół, na dole, u dołu ( oryginalnie : dół w miejscowniku)
 letom      
 letom (N)  
 latem, w lecie
 zimoj  zimoj (N)
 zimą, w zimie
 jutrom       jutrom (N)
 rano, o poranku, o świcie, rannym brzaskiem
 včera  večera (D)
 wczoraj (oryginalnie : wieczór w dopełniaczu)
 doma  doma (D)
 w domu, doma, (w j. pol. można spotkać np. wyrażenie: "Mama doma?") (oryginalnie : dom w dopełniaczu)
 jutras  jutra sego (D)  dzis rano, tego ranka (oryginalnie : ten ranek w dopełniaczu)
 polednes  poledne sego (D)    
 dziś w południe (oryginalnie : to południe w dopełniaczu)
 večeras  večera sego (D)  dziś wieczorem, tego wieczoru (oryginalnie : ten wieczór w dopełniaczu)
 dnes  dne sego (D)  dziś, dzisiaj (oryginalnie : ten dzień w dopełniaczu)
 nočis  noči sej (D)  dzisiejszej nocy (oryginalnie :ta noc w dopełniaczu)


przysłówki pytajne i odpowiedzi
 aktualne położenie  przemieszczenie  żądane położenie  czas  sposób  numeral adverb
 
 kdie? 
 gdzie?  kudie? 
 dokąd? 
 kamo?  gdzie? 
 kogda   kiedy? 
 kako?
 jak? 
 koliko?   ile? 
 interrogative 
 sdie
 tu  sdie  tu  semo  tu  segda  teraz  -  -  -  -  dmnstr. exactly
 tudie,tu  tu  tudie,tu  tu  tamo  tam  togda  teraz
 tako tak
 toliko  tyle
 demonstrative
 ovdie  ówdzie  ovdie  ówdzie  ovamo 
 tam  ovegda owego czasu  ovako  owak  -  -  dmnstr. roughly 
 ondie  tu  ondie  tu  onamo 
 tam  onegda onegdaj, onego czasu  onako  tak, w ten sposób
 -  -  dmnstr. distantly 
 indie  gdzie indziej  inudie  gdzie indziej  inamo gdzie indziej
 inogda  kiedy indziej  inako  inaczej 
 -  -  alternatively
 nikdie  nigdzie
 nikudie 
nigdzie
 nikamo 
nigdzie
 nikogda 
 nigdy  nikako 
 nijak
 nikoliko 
 nic  nowise, no way
 niekdie  gdzieś
 niekudie 
 gdzieś  niekamo 
gdzieś  niekogda
 czasami  niekako 
 jakoś
 niekoliko 
 trochę, nieco  some, any
 vsekdie 
 wszędzie  vsekudie 
 wszędzie  vsemo  wszędzie  vsegda 
 zawsze  vsekako  wszelako
 -  -  always

 1. Uwaga do tej tabeli: istnieje wiele symetrii między zaimkami, liczebnikami i przysłówkami spowodowanych przez te same przedrostki  (e.g. t-, in-, ni-, nie-, vs-). Szczegóły znajdują się w rozdziałach o zaimkach i liczebnikach.

 2. Przysłówki kamo?, semo, tamo, ... mągą w kombinacj z przedrostkiek ot- (z) utworzyć przysłówki otkamo? (skąd?), ot tamo (z tamtąd), ...

 3. Adverbs kako, nikako, niekako, ... mają opcje alternatywne jako, nijako, niejako, ...


stopniowanie

Stopniowanie przysłówków jest bardzo podobne do stopniowania przymiotników. Także ma 4 poziomy i dwa tryby pracy: bezpośrednie (regularne) i opisowe. Jest przedrostek naj- (taki sam jak w przypadku przymiotników) i przyrostek -ieje (albo -eje po c, s, z, č, š, ž).  Istnieje pięć nieregularnych przysłówków utworzonych z odpowiednich przymiotników w nieregularnym stopniu wyższym : bolše, lučše, unše, menše, gorše.

przykłady:
 1. silno = mocno
 2. silnieje = vyše silno = mocniej
 3. najsilnieje = najvyše silno = najmocniej
 4. najsilno = mnogo silno = bardzo mocno


idiomy

Podobnie jak niemal w każdym języku, język nowosłowiański ma również idiomy. Zostały dobrane wg zasady maksymalnego podobieństwa do języka mówionego i prostoty. Proszę się je nauczyć:

 jest treba C M/bezokolicznik 
 trzeba (komu? czemu?)
 hoču C czas.
 chcę (komu? czemu?)
 v redu
 w porządku
 i jako li že
 chociaż, i jako że
 drug druga
 jeden (dla, do) drugiego
 otnošeno  odnośnie do..., odnosząc się do...
 na žalkost
 niestety
 na štastije
 szczęśliwie, na szczęście
 ače ... potom ... ali
 jeżeli...zatem, następnie, potem...jeszcze, inny, jednakże


przykłady

Treba jest pisati pismo. = Trzeba pisać list.

Treba jest Tebie pisati pismo. = Trzeba Ci pisać list (Musisz pisać list).

Hočeme Vam iti do Pragy. = Chcemy, abyście jechali do Pragi.

Dobro govoriš novoslovienski. = Dobrze mówisz po nowosłowiańsku.

Comments