lekcje

Języki słowiańskie należą do grupy języków syntetycznych (fleksyjnych), co oznacza, że różne formy gramatyczne są wyrażone poprzez zmianę struktury słów -dodanie końcówek lub przedrostków, modyfikację rdzeni słów itp. w przeciwieństwie do języków analitycznych, w których ten sam wynik osiągany jest  przez zastosowanie pomocniczych czasowników, zaimków i przymiotników, a samo słowo pozostaje bez zmian. Nowosłowiański (NS), podobnie jak inne języki słowiańskie, często tylko jednym słowem wyraża coś, czego np. język angielski bez kilku innych słów nie może wyrazić. Języki słowiańskie stosują kompleksowy system deklinacji i koniugacji. Deklinacja odnosi się do rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników, podczas gdy koniugacja tylko do odmiany czasowników.
Należy również zauważyć, że łacina, greka i sanskryt są bardzo podobne w gramatyce i słownictwie i także mają deklinacje i koniugacje. To nie może dziwić, bo wszystkie te języki należą do dużej grupy języków indoeuropejskich. Zaskakujące jest, jak wiele słów i zasad gramatycznych z innych języków jest podobnych do tych słowiańskich.

Jak sie uczyć języka nowosłowiańskiego?

 1. Zakładamy, że w czasie nauki będziesz korzystać z krótkiego przeglądu gramatyki, który możesz pobrać tutaj. Ponadto mamy naszą stronę (download.neoslavonic.org), gdzie można znaleść więcej interesujących informacji. 

 2. Szczegółowy opis nowosłowiańskiej gramatyki i inne przydatne  informacje znajdziesz na stronie internetowej pod adresem  pl.neoslavonic.org.

 3. Słownik jest ważną częścią Twojej nauki.

  Tu są dwie strony ze słownikami: słownik NS-EN i słownik EN-NS
  Ten mały słowniczek zawiera 5oo słów używanych w samouczku. Dla wygody można je sobie wydrukować. 

  Podstawowy słownik jest pod adresem: download.neoslavonic.org/slovniky ns Są tu słowa, które tworzą wspólną podstawę ewolucji współczesnych języków słowiańskich wybrane z wczesnośredniowiecznych źródeł, zgromadzone i zmodernizowaneCałkowita liczba słów jest około 6000. Jednakże słowa z czasów nowożytnych, umieszczone w tym podstawowym słowniku (np. z takich dziedzin jak: technologia, nauka itd.) musieliśmy tworzyć sztucznie przy maksymalnej zgodności z dzisiejszymi językami. 
  Międzysłowiański słownik współczesnych słów jest dostępny na oddzielnym adresie: dict.slovioski.com.


  Jeśli wszystkie słowniki okażą się niewystarczające, można używać słów ze swojego, rodzimego języka i zmodernizować je zgodnie z zasadami gramatyki nowosłowiańskiej.
   Jeśli żaden język słowiański nie jest Twoim ojczystym językiem, spróbuj użyć jakiegoś współczesnego języka słowiańskiego. Dobre wyniki można osiągnąć ze słowackim i rusyńskim, ale pomocne mogą być i inne słowiańskie języki (czeski, chorwacki, serbski, ukraiński itd.). W tym przypadku należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

  • Języki narodowe zawierają słowa niezrozumiałe w innych językach słowiańskich. Przykładowo język polski zawiera słowa z języka niemieckiego, południowosłowiańskie mają słowa tureckie i greckie, rosyjski ma trochę słów tatarskich itd. Proszę upewnić się, czy dane słowo istnieje również w innych językach słowiańskich.

  • Języki słowiańskie zawierają ograniczoną ilość wspólnych słów, które wyglądają brzmią podobnie, ale zdecydowanie różnią się pod względem znaczenia. Dla pewności, proszę sprawdzić słowa na tej stronie : fałszywi przyjaciele slawisty.

 4. Prowadzimy naszą internetową gazetę IZVIESTIJA.info, gdzie możecie czytać artykuły na wiele interesujących tematów, a także zostać autorem i edytorem.
 5. W celu poprawienia swoich umiejętności językowych, upewnij się, że Twoje pomysły są spójne, a różnice między nim są płynnie połączone. Można to osiągnąć przez użycie słów-łączników (transitions words), które pomagają połączyć dwie myśli. Możesz je znaleść na tej stronie.

 6. Pomocne może być zapamiętanie słów i zwrotów używanych w codziennych rozmowach. Znajdziesz je tutaj.

 7. W razie potrzeby możesz użyć naszego generatora mowy, który pracuje on-line pod addresem generator.neoslavonic.org.
Comments