przedmowa

uwaga: Uprzejmie prosimy wolontariuszy, którzy chcą pomóc nam tłumaczyć, edytować i modyfikować strony z języka angielskiego. Prosimy o kontakt na tej stronie lub na Facebooku. Bardzo dziękujemy.

Witamy na naszej stronie internetowej poświęconej nauce ogólnosłowiańskiego języka zwanego Neoslavonic-Novosloviensky lub Interslavic-Medžuslovjanski.  Jest to niekomercyjny projekt, stworzony z myślą o wszystkich Słowianach (ale nie tylko). Język nowosłowiański skonstruowany jest strefowo, aby ułatwić bezpośrednią komunikację między użytkownikami słowiańskiej grupy językowej. Grupa ta obejmuje język rosyjski, ukraiński, rusiński, białoruski, polski, łużycki, czeski, słowacki, słoweński, chorwacki, bośniacki, czarnogórski, serbski, macedoński, bułgarski oraz różne dialekty.  Ponad połowa terytorium Europy jest zamieszkana przez społeczności posługujące się językiem słowiańskim.  Na całym świecie żyje około 400 milionów osób pochodzenia słowiańskiego.
 

European countries with Slavic as an official language (from Wikimedia)

W naszym memorandum piszemy, że języki słowiańskie stanowią  stosunkowo spójną grupę językową. Znajomość jednego języka słowiańskiego jest często wystarczająca, aby uzyskać choćby przybliżone rozumienie tego, o co w innym języku słowiańskim chodzi. Fakt ten zainspirował na przestrzeni dziejów wielu uczonych, przede wszystkim lingwistów.  Chciano stworzyć uniwersalny język słowiański, który byłby zrozumiały wszystkim Słowianom, także tym posługującym się słynnym językiem staro-cerkiewno-słowiańskim (SCS), który w IX wieku został opracowany przez dwóch bizantyjskich greckich braci misjonarzy  Konstantinos (Cyryl) i Methodios (Metody) z Salonik.  Kanonizowano ich tuż po śmierci w Kościele wschodnim, a w 1980 roku zostali ogłoszeni przez papieża  Jana Pawła II współpatronami Europy (obok Benedykta, ogłoszonego patronem Europy przez papieża Pawła VI). Chcemy nawiązać również do dziesiątek innych projektów z XVI wieku, także opartych na założeniu, że języki słowiańskie są podobne na tyle, że można w ogóle taki język pomocniczy wprowadzić 

Konstrukcja języka nowosłowiańskiego opiera się na trzech następujących zasadach:
  1. Aby udostępnić gramatykę i wspólne słownictwo jak najbardziej  podobne współczesnym językom słowiańskim w celu stworzenia uniwersalnego języka, który Słowianie mogą zrozumieć bez wcześniejszej nauki.

  2. Aby był łatwym do nauki językiem dla tych, którzy chcą go używać aktywnie.  Aby nie-Słowianie mogli używać tego języka jako klucza do drzwi do wielkiego świata słowiańskiego. Wierzymy, że wiedza  o nowo-słowiańskim (NS) umożliwia zarówno Słowianom jak i nie-Słowianom większe pasywne (np. otwarte, odbiorcze) zrozumienie i lepsze poznawanie żywych języków słowiańskich.

  3. Język nowosłowiański (Neoslavonic - Interslavic) kontynuuje tradycję dawnego języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (SCS).  SCS to pierwszy literacki język słowiański.  Zostały sztucznie opracowany w IX wieku przez dwóch bizantyjskich misjonarzy greckich: św.  Cyryla i Metodego, którym przypisuje się standaryzację słowiańskich dialektów, których używali do tłumaczenia Biblii i innych tekstów kościelnych.  Był narzędziem chrystianizacji słowiańskich narodów.  Język staro-cerkiewno-słowiański jest nadal często stosowany przez Kościół prawosławny, a czasem także przez rzymsko-katolicki w wielu krajach słowiańskich aż po obecne dni.  Język nowosłowiański został zaprojektowany jako zmodernizowany i uproszczony SCS, ale wciąż jako wystarczająca i  kompatybilna wersja języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.  

Język nowosłowiański nie jest jedynym w swoim rodzaju.  W ciągu ostatnich dwóch stuleci, zaproponowano wiele bardzo podobnych sztucznych języków.  Największy postęp w tej materii, wykonał w XIX wieku słoweński kapłan i językoznawca Matija Majar Ziljski oraz czeski tłumacz i pisarz Václav František Bambas.  
Ponadto, nasz projekt wywodzi się także z projektów odbudowy/rekonstrukcji nowoczesnego języka serbskiego, czeskiego, słowackiego, arabskiego i języka hebrajskiego.


Dlaczego potrzebny jest uniwersalny język słowiański?

Wiemy, że połowa (a może nawet jeszcze więcej) całkowitej liczby osób mówiących słowiańskimi językami używa języka rosyjskiego.  Jeśli język rosyjski byłby wystarczająco prosty i zrozumiały dla innych Słowian bez uczenia się, nasz projekt byłby niepotrzebny. Niestety tak nie jest.  Język rosyjski jest daleki od pożądanego centralnego języka narodów słowiańskich.  Ma specyficzny alfabet, fonetykę, gramatykę i słownictwo bez uniwersalnej wartości słowiańskiej. Bardzo podobną sytuację mamy we wszystkich współczesnych językach słowiańskich, a przede wszystkim u innych kandydatów do uniwersalnego języka słowiańskiego (np. język polski).


Indo-European language tree (from Nature 449, 665-667, Oct. 2007)

Naszym celem jest rozwijanie i nadawanie temu językowi roli pomocniczej w taki sposób, aby mógł  być naturalnie włączony do rodziny mówionych języków słowiańskich jako pomocnicze narzędzie umożliwiające dialog międzynarodowy, jako narzędzie przepływu nauki i  wartości kulturalnych, bez konieczności tłumaczenia  informacji w kilku językach narodowych.

Nasze doświadczenia są takie, że mówiący językami słowiańskimi mają  tendencję do postrzegania nowosłowiańskiego albo jako starożytny dialekt  lub zaginiony dialekt ich języka ojczystego, albo jako język sąsiadów ściśle zbliżony do ich mowy. Ludzie są często zaskoczeni, jak bardzo dużo mogą z tego zrozumieć.