rozmówki‎ > ‎

rozumienie

Czy możesz (możecie) to powtórzyć?
Možeš li to kazati ješte jedin raz?
Možete li to kazati ješte jedin raz? (grzeczn. albo lm.)

Proszę mówić powoli!
Prošu, govor pomalko!
Prošu, govorte pomalko! (
grzeczn. albo lm.)

Proszę nie mówić tak szybko!
Prošu, ne govor tako bystro!
Prošu, ne govorte tako bystro! (
grzeczn. albo lm.)

Proszę to napisać!
Prošu, napiši to!
Prošu, napišite to! 
 (grzeczn. albo lm.)  

Czy mówisz (mówicie) po nowosłowiańsku?
Govoriš li Novoslovienski?
Govorite li Novoslovienski? (
grzeczn. albo lm.)

Czy rozumiesz (rozumiecie) po nowosłowiańsku?
Razumiš li Novoslovienski?
Razumijete li Novoslovienski? (
grzeczn. albo lm.)

Tak, trochę (słabo).
Da, slabo.

Czy mnie rozumiesz (rozumiecie)?
Razumiješ li mnie?
Razumijete li mnie? (
grzeczn. albo lm.)

Rozumiem.
Razumiju.

Nie rozumiem.
Ne razumiju.

Proszę powtórzyć!
Prošu ješte jedin raz!

Dobrze.
Dobro.

Dość (dobrze), dostatecznie.
Dostatečno.

Słabo.
Slabo.

Troszkę.
Samo malo.

Nic.
Ništo.

Chcę porozmawiać z Tobą (z Wami).
Hoču s Teboj govoriti.
Hoču s Vami govoriti. (
grzeczn. albo lm. )

Porozmawiamy późńiej.
Budeme govoriti pozdniejšie.

Jak będzie ... w nowosłowiańskim?
Kako je ... Novoslovienski?

Uczę się nowosłowiańskiego jeden miesiąc.
Učim se Novoslovienski jedin mesec.

Lubię języki słowiańskie.
Ljubim Slovienske jezyky.